اصلاحیه بکلایت تلویزیون ها

اصلاحیه بکلایت تلویزیون ها ، اصلاحیه بکلایت تلویزیون ها بعد از تعویض بکلایت جهت کم کردن ولتاژ ورودی

اصلاحیه بکلایت تلویزیون تی سی ال ۴۸D2740

اصلاحیه بکلایت تلویزیون ها

اصلاحیه تی سی ال ۴۸D2740
از مقاومت های علامت‌گذاری شده ۲عدد خارج کنید

اصلاحیه بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل ۴۹XT520

اصلاحیه بکلایت تلویزیون  ایکس ویژن مدل 49XT520

مقاومت های علامت‌گذاری شده R227_R226 را خارج کنید

اصلاحیه ایکس ویژن مدل ۴۹XT520
مقاومت های علامت‌گذاری شده R227_R226 را خارج کنید.

اصلاحیه بکلایت تلویزیون سونیا ۴۳۹۳

اصلاحیه بکلایت تلویزیون سونیا 4393
مقاومت علامت گذاری شده خارج شود!
بجای مقاومت ۸۱۳ مقاومت ۴٫۷ اهم قرار می دهیم ولتاژ ۱۲ ولت کاهش می یابد.

بجای مقاومت ۸۱۳ مقاومت ۴٫۷ اهم قرار می دهیم ولتاژ ۱۲ ولت کاهش می یابد.

اصلاحیه بکلایت تلویزیون سامسونگ ۴۳ال ای دی سری K

به جای مقاومت علامت گذاری شده مقاومت ۳ /۳اهم بزنید

اصلاحیه سامسونگ ۴۳ال ای دی سری K
به جای مقاومت علامت گذاری شده مقاومت ۳ /۳اهم بزنید.

اصلاحیه بکلایت تلویزیون سونیا su-5087

دو یا سه عدد مقاومت ۱.۶ اهم از محل مشخص شده حذف شود.

اصلاحیه سونیا su-5087
دو یا سه عدد مقاومت ۱.۶ اهم از محل مشخص شده حذف شود.

اصلاحیه بکلایت تلویزیون اسنوا مدلSLD_42S34BLD

همه مقاومتهای سورس فت دایور را خارج کنید ودو عدد مقاومت ۱ اهم نصب کنید

اصلاحیه اسنوا مدلSLD_42S34BLD
همه مقاومتهای سورس فت دایور را خارج کنید ودو عدد مقاومت ۱ اهم نصب کنید.

اصلاحیه بکلایت تلویزیون مارشال مدل ME4228

مقاومت علامت گذاری شده به لوکیشن ۲۴از مدار خارج کنید

اصلاحیه مارشال مدل ME4228
مقاومت علامت گذاری شده به لوکیشن ۲۴از مدار خارج کنید.

شاید این مطلب نبز برایتان جالب باشد:

اصلاحیه بکلایت تلویزیون های ال جی