تعمیر به روش گاراژی

وقتی تعمیرکار با یه مولتی متر روی حالت بیزر همه...