ریست و رجیستر کنترل جادویی

ریست و رجیستر کنترل جادویی/ منظور از کنترل های جادویی...