مقایسه تلویزیون های LEDباLCD

عیب یابی تلویزیون ها

آیا تلویزیونLEDبخریم یا LCDتفاوت LED با LCDمقایسه تلویزیون LEDباLCD

توضیحات وبرسی های زیادی دراین مقایسه شده اما مابه زبان خیلی ساده وبدون درنظرگرفتن بازار تلویزیون شماعزیزان را ازتکنلوژی LEDآشنا مینیم

بطورخلاصه ودریک کلام معجزه خاصی پیش نیامده LEDهمان LCDاست که باکمی تغیرات درقسمت نورزمینه است

همانطور که درشکل زیرمشاهده می کنید استفاده ازلامپ های LEDکه برای خود مزایای هم دارند همچون مصرف انژی کم .

عمرمفید بالا.نوردهی قویتروایجادحالت سفید وسیاه دقیق وباکفیت تر منجربه درجه بندی کالای باکفیت وباارزش دربحث تلویزیون شده .ونقطه جالبتر اینکه پنل (صفحه)استفاده شده در هردو مدل LED.LCDهیچ تغییری نکرده ودرهر دوازیک پنل استفاده می شود

اما همانند شکل که مشاهده می کنید درتلویزیونهایLCDبابه کارگیری لامپ های فلورنست(به زبان ساده تر مهتابی)

 استفاده این لامپ ها باعث ایجاد سیاهی وسفیدی غیر منظم وعمر کمتر واستفاده برق بیشتر که منجر به خرابی در برد پاور یاهمان منبع تغذیه شده که اگر درخانه خود تلویزیون LCDدارین درحدامکان دربین زمانی حداقل ۴ساعت ۱۰ دقیقه استراحت (خاموش)گردد تا ازخرابی برپاور جلوگیری کنید نمونه ای از برپاور خراب شدهدرآخر می توان گفت که تلویزیون های LEDبهتر وباکفیت تراز LCD می باشند

تلفن تماس : 09143176839 -04135555527 خان محمدی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

چت و تماس واتساپ
1
چت و تماس واتساپ
سلام
نیاز به راهنمایی دارید؟
تماس با ما