تعمیر و عیوب تلویزیون ال سی دی پروجکشن سونی

تعمیر و عیوب تلویزیون ال سی دی پروجکشن سونی

تعمیر و عیوب تلویزیون ال سی دی پروجکشن

در بخش مصرف تلویزیونهای LCD PROJECTION بیشتر با نام نسل قبل از خود یعنی PROJECTION شناخته می شوند اما در بخش تعمیر تلویزیون ،تعمیر تلویزیون ال سی دی پروجکشن سونی و تعمیر تلویزیون پروجکشن سونی تفاوتهای زیادی با هم دارند.

ال سی دی پروجکشن ها به دلیل استفاده از سیستم LCD در بلاک نوری آنها به این نام خوانده شدند و برند سونی بیشترین تعداد این تلویزیونها را ساخته و روانه بازار مصرف کرد که از یک طرف به دلیل استفاده از قطعات با کیفیت و از طرف دیگر به علت ساختار خاص این دستگاهها هنوز تعداد بسیار زیادی از آنها در حال مصرف هستند. مدل کد تلویزیونهای ال سی دی پروجکشن سونی با نام GRAND WEGA هم شناخته می شوند با پیشوند KF شروع شده و با سری ساخت و اینچ دستگاه و ورژن تولید ادامه پیدا می کند . بعنوان نمونه KF-50E200A تلویزیون ال سی دی پروجکشن سونی در سایز 50 اینچ و سری ساخت E200 می باشد.
تعمیر و عیوب تلویزیون ال سی دی پروجکشن سونی
نحوه طراحی و کار این تلویزیونها اینگونه است که یک لامپ UHP که با تکنولوژی زنون کار میکند نور اصلی دستگاه را ایجاد و تامین می کند و سیگنال تصویر در بخش دیگری به نام بلاک تصویر پروسس و سیگنالهای RGB در نهایت با نور سفید تولید شده توسط لامپ همراه و به صفحه نمایش تابیده می شود. بیشترین استهلاک این دستگاه مربوط به لامپ UHP دستگاه می شود که در مدلهای مختلف عمری به ازای 8000 تا 12000 هزار ساعت دارند و بعد از گذشت این زمان معمولا دستگاه نور و کنتراست اولیه خود را از دست می دهد و باید تعویض شود.
در بخش مصرف تلویزیونهای LCD PROJECTION بیشتر با نام نسل قبل از خود یعنی PROJECTION شناخته می شوند اما در بخش تعمیر تلویزیون ،تعمیر تلویزیون ال سی دی پروجکشن سونی و تعمیر تلویزیون پروجکشن سونی تفاوتهای زیادی با هم دارند.
ال سی دی پروجکشن ها به دلیل استفاده از سیستم LCD در بلاک نوری آنها به این نام خوانده شدند و برند سونی بیشترین تعداد این تلویزیونها را ساخته و روانه بازار مصرف کرد که از یک طرف به دلیل استفاده از قطعات با کیفیت و از طرف دیگر به علت ساختار خاص این دستگاهها هنوز تعداد بسیار زیادی از آنها در حال مصرف هستند. مدل کد تلویزیونهای ال سی دی پروجکشن سونی با نام GRAND WEGA هم شناخته می شوند با پیشوند KF شروع شده و با سری ساخت و اینچ دستگاه و ورژن تولید ادامه پیدا می کند . بعنوان نمونه KF-50E200A تلویزیون ال سی دی پروجکشن سونی در سایز 50 اینچ و سری ساخت E200 می باشد.
نحوه طراحی و کار این تلویزیونها اینگونه است که یک لامپ UHP که با تکنولوژی زنون کار میکند نور اصلی دستگاه را ایجاد و تامین می کند و سیگنال تصویر در بخش دیگری به نام بلاک تصویر پروسس و سیگنالهای RGB در نهایت با نور سفید تولید شده توسط لامپ همراه و به صفحه نمایش تابیده می شود. بیشترین استهلاک این دستگاه مربوط به لامپ UHP دستگاه می شود که در مدلهای مختلف عمری به ازای 8000 تا 12000 هزار ساعت دارند و بعد از گذشت این زمان معمولا دستگاه نور و کنتراست اولیه خود را از دست می دهد و باید تعویض شود.

این لامپها در سه نوع در تلویزیونهای سونی استفاده شده اند:

XL 2400 : در مدلهای 42 , 50 , 55 استفاده شده است.

XL 2300 : در مدلهای 55 و 60 اینچ استفاده شده است.

XL 5300 : در مدل 70 اینچ استفاده شده و سیستم خنک کنندگی آن طراحی خاصی دارد.

ساختار خاص و طراحی ویژه تلویزیونهای LCD PROJECTION سونی باعث شده تا در صد مراجعین تعمیرگاه جهت تعویض لامپ بیشتر از سایر موارد باشد اما به جهت جامع بودن اطلاعات ارائه شده چند مورد از عیوب دیگری که وجود دارد را می توانید در زیر بشناسید.

نوار صورتی رنگ در بالای تصویر:

در این ایراد ( مطابق عکس) یک نوار عرضی به پهنای 10 سانتی متر در بالای تصویر به رنگ صورتی دیده می شود که به مرور زمان عرض این نوار بیشتر شده و از یک مرحله به بعد بخش پایینی تصویر را تحت تاثیر قرار می دهد. این نوار در صورت کم شدن نور تصویر کمتر دیده نمی شود به همین علت در بعضی موارد بعد از تعویض لامپ تصویر تلویزیون ( برگشت نور به حالت اولیه) قابل رویت می شود و طبیعتا مصرف کنندگان تصور می کنند که در اثر تعویض لامپ تصویر تلویزیون این اتفاق افتاده است. قرمز شدن بالای تصویر تلویزیون پروجکشن سونی بعلت ایجاد خرابی در بخش بلاک نوری دستگاه اتفاق می افتد و در بخش تعمیرات تلویزیون سونی یکی از ایرادهای تخصصی است که برطرف نمودن آن تخصص بالایی را طلب می کند.

قطع شدن صدای تلویزیون

در این ایراد دستگاه به طور طبیعی روشن شده ولی صدای دستگاه با تاخیر وصل می شود که مدت زمان این تاخیر به مرور بیشتر می شود. در مراحل اولیه قسمت پاور دستگاه ایراد پیدا می کند که به مرور خرابی دستگاه به بخش سیستم کنترل هم سرایت می کند.

بیشتر در مدل 50 و 60 اینچ دیده می شود و علت خرابی , ایراد در بخش LCD های RGB دستگاه میباشد و یکی از ایراداتی است که در اثر طولانی بودن ساعات مصرف ایجاد می شود. در کل تعمیر تلویزیون پروجکشن سونی در بخش تعمیرات تلویزیون تخصص بالایی را طلب می کند که البته با سایر ویژگیهای سونی هماهنگی دارد.
در بخش مصرف تلویزیونهای LCD PROJECTION بیشتر با نام نسل قبل از خود یعنی PROJECTION شناخته می شوند اما در بخش تعمیر تلویزیون ،تعمیر تلویزیون ال سی دی پروجکشن سونی و تعمیر تلویزیون پروجکشن سونی تفاوتهای زیادی با هم دارند.

ال سی دی پروجکشن ها به دلیل استفاده از سیستم LCD در بلاک نوری آنها به این نام خوانده شدند و برند سونی بیشترین تعداد این تلویزیونها را ساخته و روانه بازار مصرف کرد که از یک طرف به دلیل استفاده از قطعات با کیفیت و از طرف دیگر به علت ساختار خاص این دستگاهها هنوز تعداد بسیار زیادی از آنها در حال مصرف هستند. مدل کد تلویزیونهای ال سی دی پروجکشن سونی با نام GRAND WEGA هم شناخته می شوند با پیشوند KF شروع شده و با سری ساخت و اینچ دستگاه و ورژن تولید ادامه پیدا می کند . بعنوان نمونه KF-50E200A تلویزیون ال سی دی پروجکشن سونی در سایز 50 اینچ و سری ساخت E200 می باشد.

تعمیر و عیوب تلویزیون ال سی دی پروجکشن

نحوه طراحی و کار این تلویزیونها اینگونه است که یک لامپ UHP که با تکنولوژی زنون کار میکند نور اصلی دستگاه را ایجاد و تامین می کند و سیگنال تصویر در بخش دیگری به نام بلاک تصویر پروسس و سیگنالهای RGB در نهایت با نور سفید تولید شده توسط لامپ همراه و به صفحه نمایش تابیده می شود. بیشترین استهلاک این دستگاه مربوط به لامپ UHP دستگاه می شود که در مدلهای مختلف عمری به ازای 8000 تا 12000 هزار ساعت دارند و بعد از گذشت این زمان معمولا دستگاه نور و کنتراست اولیه خود را از دست می دهد و باید تعویض شود.

این لامپها در سه نوع در تلویزیونهای سونی استفاده شده اند:

XL 2400 : در مدلهای 42 , 50 , 55 استفاده شده است.

XL 2300 : در مدلهای 55 و 60 اینچ استفاده شده است.

XL 5300 : در مدل 70 اینچ استفاده شده و سیستم خنک کنندگی آن طراحی خاصی دارد.

ساختار خاص و طراحی ویژه تلویزیونهای LCD PROJECTION سونی باعث شده تا در صد مراجعین تعمیرگاه جهت تعویض لامپ بیشتر از سایر موارد باشد اما به جهت جامع بودن اطلاعات ارائه شده چند مورد از عیوب دیگری که وجود دارد را می توانید در زیر بشناسید.
نوار صورتی رنگ در بالای تصویر:

در این ایراد ( مطابق عکس) یک نوار عرضی به پهنای 10 سانتی متر در بالای تصویر به رنگ صورتی دیده می شود که به مرور زمان عرض این نوار بیشتر شده و از یک مرحله به بعد بخش پایینی تصویر را تحت تاثیر قرار می دهد. این نوار در صورت کم شدن نور تصویر کمتر دیده نمی شود به همین علت در بعضی موارد بعد از تعویض لامپ تصویر تلویزیون ( برگشت نور به حالت اولیه) قابل رویت می شود و طبیعتا مصرف کنندگان تصور می کنند که در اثر تعویض لامپ تصویر تلویزیون این اتفاق افتاده است. قرمز شدن بالای تصویر تلویزیون پروجکشن سونی بعلت ایجاد خرابی در بخش بلاک نوری دستگاه اتفاق می افتد و در بخش تعمیرات تلویزیون سونی یکی از ایرادهای تخصصی است که برطرف نمودن آن تخصص بالایی را طلب می کند.

قطع شدن صدای تلویزیون

در این ایراد دستگاه به طور طبیعی روشن شده ولی صدای دستگاه با تاخیر وصل می شود که مدت زمان این تاخیر به مرور بیشتر می شود. در مراحل اولیه قسمت پاور دستگاه ایراد پیدا می کند که به مرور خرابی دستگاه به بخش سیستم کنترل هم سرایت می کند.

بیشتر در مدل 50 و 60 اینچ دیده می شود و علت خرابی , ایراد در بخش LCD های RGB دستگاه میباشد و یکی از ایراداتی است که در اثر طولانی بودن ساعات مصرف ایجاد می شود. در کل تعمیر تلویزیون پروجکشن سونی در بخش تعمیرات تلویزیون تخصص بالایی را طلب می کند که البته با سایر ویژگیهای سونی هماهنگی دارد.

پیغام تعویض لامپ UHP

درخواست تعویض لامپ از طرف مصرف کنندگان که برای این لامپها اسم لامپ تصویر را بکار می برند معمولا در دو حالت اتفاق می افتد.

لامپ دستگاه بعلت بالارفتن زمان کار می شکند که دستگاه در این حالت تصویر ندارد و فقط چراغ سبز دستگاه چشمک می زند ولی تصویر ظاهر نمی شود.

لامپ بسیار کم نور شده و تصویر به سختی قابل دیده می شود و با مقایسه با سایر دستگاهها و پی بردن به کیفیت پایین تصویر جویای علت این امر می شوند.

در بیشتر مدلهای تلویزیونهای ال سی دی پروجکشن سونی با بالا رفتن LAMP TIME در هنگام روشن شدن تلویزیون پیغامی در صفحه نمایش داده می شود با این مضمون که عمر لام UHP به پایان رسیده و باید برای تعویض آن اقدام کنید. هرچند تعویض لامپ تصویر تلویزیون پروجکشن سونی در این حالت استانداردترین اقدام ممکن است اما شما می توانید با خارج کردن لامپ و تمیز کردن گرد و غبار حداقل به میزان 20% ( براساس تجربه) روشنایی لامپ را بازگردانید و با تنتخاب گزینه تعویض لامپ در منوی تنظیمات از نمایش مجدد این پیغام جلوگیری کنید.

طراحی خاص این دستگاهها و دسترسی ساده به لامپ و رعایت اصول ایمنی در طراحی باعث می شود تا خود مصرف کننده بتواند تعویض لامپ تصویر تلویزیون پروجکشن سونی را انجام دهد اما در صورت نیاز به حضور متخصصین ، این تعویض لامپ در گروه رایان به رایگان انجام خواهد شد ضمن آنکه تمامی لامپهای خریداری شده از این مرکز دارای 3 ماه گارانتی بی قید و شرط است.

جهت تعمیرات تلویزیون های LCD-LED-PLASMA-OLED-QLED

تمامی برندها و مدلها با شماره های پایین سایت تماس بگیرید. تعمیرات تلویزیون مرکزی تبریز

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

چت و تماس واتساپ
1
چت و تماس واتساپ
سلام
نیاز به راهنمایی دارید؟
تماس با ما